Uğurcan Akyüz

10.02.2009 - 27.03.2009

Barış Yılmaz

16.12.2008 - 30.01.2009

Zeliha Akçaoğlu

14.10.2008 - 21.11.2008

1967'de Bulanık'ta doğdu. 1989 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2001'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'de İngiltere'deki UWIC (Galler Üniversitesi, Cardiff Enstitüsü) Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nden yüksek lisans, 2003 yılında aynı bölümden (MPhil) derecesiyle mezun oldu. 2004 yılında doçent unvanı alan Atalay, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kore ve ülkemizde çok sayıda karma sergilerde yer aldı. İkisi yurtdışında olmak üzere on beş kişisel sergi açtı. Müze ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Daha önce altı ödülün sahibi olan Atalay, 2008 yılında Sanat Kurumu tarafından "Övgüye Değer Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Sanatçının "Diyaloglar" serisi, yaşamın çizgisini simgeleyen ev, çiçek, gemi imgelerinin renksel bir yapı içinde sessiz doğa kesitlerine uzanışını anlatır. Boyasal yapılandırmalara dayalı olarak ortaya çıkan renksel etki, bir resimden diğer bir resme imgeler aracılığıyla bağlanarak büyür. Resimde geliştirilen konusal birlikteliğin bir bölümü de seramik malzemesine aktarılır. Renkler ve bırakılan dokusal ilişkiler içini kaplayan duygusal durumları işaretler. Bu kez, yüzeylerde küçük mimari mekânları kaplayan boşluk, uzaktaki yerleri imler. Yaşanan yere ait duyguların izleri üst üste bindirilmiş plan ilişkileri içinde yansıtılırken iki malzeme arasında kurulan diyalog içsel yolculuklarla oluşturulur.