Karma Sergi

15.04.2020 - 19.06.2020

Karma Sergi

15.01.2020 - 20.03.2020

Karma Sergi

16.10.2019 - 27.12.2019

Atlas Sanat Galerisi, koleksiyonunda yer alan resimlerden bir seçkiyi "Döngü" adı altında Ankara'da 15 Temmuz-18 Eylül 2020 tarihleri arasında izlenime sunacak. "Döngü", altı ayrı sanatçının kendi oluşum süreçlerini farklı zaman dilimlerinden yapıtlarını kapsayacak şekilde hazırlandı. Her sanatçı bütünün içinde bir döngü içerisindedir. İlk deneyimden sona, sondan tekrar başa bir çok süreç ve oluşumun yansımasının seyircisi durumundayız. "Döngü" sergisinde labirent sarmalından, belirli bir düzen içinde tekrarlanan renksel ritimlere, onlarca yola ayrılan çizgisel yolculuklardan, sonsuz yaşam ve doğasal dönüşüme uzanan bir perspektif sunumlanmaktadır. Sergide yapıtları yer alan Suna Sönmezalp, sarmalanmış mekanlara kıstırılan insan hallerini imleyen "Panopticon" serisiyle mimarlık deneyiminin uzantılarını bir labirent döngüsünde resimlerine aktarıyor. Borular, kablolar, vanalar, jeneratörler gibi sayısız parçanın mekanik görünümü içinde kapatılmışlık ve sıkışma gibi kentli bireye özgü sorunları irdeleyen çalışmasıyla sergide yer alıyor. Canan Atalay, Nietzsche'nin düşüncesini temel alan sonsuz döngü düşüncesini imleyen çalışmasıyla resimlerinde tekrar eden imgelerin belli bir döngü etrafında sürekli tekrarlanmasını konu edindiği yeni çalışmalarını sergiliyor. Bireyi imleyen, tek bir ağaç, ya da bir çiçeğin çevresinde dönen sarmalların hareketini, renksel bir alt yapıyla izleyiciye sunan sanatçı, yaşanan her şeyin sonsuz bir çevrim ve yinelemeler süreciyle bağlantılı olduğuna gönderme yapıyor. Mehmet Örs, "Çizgisel Yolculuklar", sergisindeki çalışmalarında çizginin serüvenini, dinamizmini yer yer yazıya dönüşen görünümünü sürprizler içinde sunuyor. Kalemle, fırçayla, boyayla süren yolculuğun onlarca yola ayrılan görünümlerini ve yinelemelerini dışa vuruyor. Emine Karakeçili, eserlerinde kendi bedenini kullanarak, bedende zamanın döngüsel algısını somutlamayı amaçlıyor. İnsanın yaşamsal süreçlerini, doğumdan ölüme kadar bedende yarattığı derin izleri ve zaman içerisinde yok oluşunu nötr bir renk anlayışıyla yansıtıyor. Durağan beden hareketlerini mekan algısından uzak bir şekilde konumlandırması, eserlerine tinsel bir boyut kazandırıyor. Nazan Sönmez, bir doğa yorumcusu olarak dinginliğin ve doğa elemanlarının birbiriyle uyumlu yinelemelerini dile getiriyor. Ağaç, diken, ve çiçeğin mevsimlere göre büründüğü güzelliği yorumlayan sanatçı, doğasal dönüşümlerin lirik söylemlerini yansıtıyor. Resimlerinde kadın olmanın verdiği duyarlılığı derinden hissettiren mor çakır dikenleri ve ağaçlar sanatçının güçlü renk dokunuşlarıyla gizil bir doğa güzelliğini sergiliyor. Mustafa Salim Aktuğ, "Meditasyon" temalı çalışmalarıyla varoluşumuza, renklerin mistik derinliklerine yaşamın her alanından etkilenerek sürekli olarak tekrarladığı düşey-yatay ve diyagonal fırça vuruşlarıyla içsel huzura ve derin aydınlanmalara olan yolculuklarını sergiliyor. Bu döngüsel süreçte ritmik vuruşlarla oluşturulan tekrarlamalar sabırla oluşturulan dokunuşları yansıtırken her fırça vuruşu kendi varoluşunu betimler. Öz ve biçim ilişkisinin yarattığı atmosferde minimal ve maksimal özellikler yan yana, sürprizlerle iç içedir.