Karma Sergi

19.10.2021 - 25.03.2022

Ressam Mustafa Salim Aktuğ'un Atlas Sanat Galerisi'nde yaptığı sergisi için basın bildirisi: Ressamların biçim oluşturma mücadelesinde rengin önemi kafamı uzun süredir meşgul etmektedir. Mısır ve Eski Asya uygarlıklarında, Rönesans'ta Avrupa topluluklarındaki ressamların renge yaklaşımları, renklendirme malzemesi boyayı bulma ve uygulama çalışmaları oldukça zorlu bir süreci içeriyordu. Beni asıl etkileyen, cesaretli renk uygulamaları Romantik dönemde ortaya çıkmıştır. Ardından Sanayi Devrimi, izlenimci ressamların uygulamaları, sanayi boyalarının (boya tüpleri) ortaya çıkışı, malzemenin kullanımına büyük kolaylıklar getirdi. Teknik gelişmeler ve araştırmalar, renk paletlerinde bulunan renk sayısının artmasıyla büyük bir çeşitlilik ortaya koymuştur. 20.yy'ın başında Fovların resme getirdiği renge göre biçimlendirme anlayışı resme önemli bir özgürleşme alanı açmıştır. Biçimlendirme anlayışında ortaya çıkan bu tahribat 1910'lu yıllarda Kandinsky tarafından soyut resim anlayışını ortaya çıkarmıştır. Böylelikle sanatçılar biçim ve renk kullanımında tam bir özgürlük keşfine girişme şansını yakaladılar. Devamında Yeniplastisite, Suprematizm, Minimalizm'in getirdiği birçok sanatsal deneyimleme örneklerini izledik. Sanatı bilimsel kategoriye çekme gayretleri Op-Art, bilgisayarlı uygulamalar vb. önümüze inanılmaz ufuklar açmıştır. Ayrıca hatırlatmakta fayda vardır ki Klasik sanat aldığı bu büyük yaralara rağmen biçimlendirme mantıklarında, renk uygulamalarında değişikliğe giderek varlığını sürdürmeye devam ediyor.  Sanat insanlık var olduğu sürece yaşayacak ve şüphesiz ki insanlara görsel hatırlatmalar yapmaya devam edecektir. Sanatsız bir hayat nasıl mümkün olabilir ki? Endüstrideki hızlı gelişim sanatta ifadelere ve medyumlarda önemli değişimler ortaya koyuyor. Tempera'dan yağlı boyaya, akrilikten guaj boyaya yeni renk yelpazeleri eklemlenirken, birden temsil nesnenin kendisine verilmeye başlandı (Hazır nesne). Sanatta çoklu medyumlara, disiplinlerarası birlikteliklere yönelimler arttı. Video sanatı, performans sanatları, yerinde sanat, yeryüzü sanatı gibi uygulamalara geçildiğine şahit olduk. Ama rengin bütün bu uygulamalarda belirleyici olarak önemini koruduğuna hep şahit olduk. Renk, oluşturulan sanat ve eserlerdeki kullanımımızdan yaşantımızı çekip çevreleyen tüketim eşyalarına, giysilerimize, yemek malzemelerine, ambalajlara, oturduğumuz koltuktan duvarlara kadar her şeyde yer alır. Renk benim için psikolojik etkileri bakımından önemlidir. Onun aracılığıyla yaşamı ve varoluşu sorgulamaya çalışıyorum, özgür biçimlendirme mantığımla sürekli boğuşuyorum. Resim benim için zaten arayış mücadelesi, başka ne olabilir ki? Sanat dünyası bu mücadeleleri sürdürenlerle devamını sağlıyor. Dönem dönem sanatçılara bakış atıp onlardaki bu farklılığı yakalamak bizim için mutluluk kaynağı oluyor. İki yıldan uzun bir süredir insanlık büyük yıkımlara neden olan bu hastalıkla başa çıkmaya çalışıyor. Bu yetmezmiş gibi etrafımızdaki ülkelerde yaşanan savaşlarla bir alev gibi yangın alanıyla çepeçevre sarıyor bizi. Bir sürü olumsuzluk, göçler, ekonomik sıkıntılar, coğrafi problemler, seller, kuralıklar, susuzluk, orman yangınları, depremler, kazalar ve daha bir sürü afetler dünyayı yaşanılır olmaktan yoksun kılıyor. İyi ki sanat denilen bir olgu var ve ona sığınıyoruz. Bu büyük tahammülün getirdiği noktada ben "Renk Daha Çok Renk" diyerek bir sunumda bulunuyorum. Her tuvalde en az on beş bin renk tüşesiyle rengin yan yanalığını, ritmini, arka arkaya çok katmanlılığının beynimizde yarattığı yayılımı, etkilenimleri ortaya koymak istiyorum. Biçimsel ve motifsel arayışı zorlamaya girmeden atmosferik kozmik boşluklara çekilmek istiyorum. Dünya bizim sürekli yaşam alanımız, ona katkı sunmak boynumuzun borcu. Resimsel yaklaşımımı Cahit Külebi'nin şiirinde görüp onunla özdeşleşmek ne güzel bir şey:  "Çiçek açmasaydık; yeşil üstüne kızıl yağmasaydık  Sarı yağmasaydık, mor yağmasaydık, mavi yağmasaydık."  Düşünün artık. Renk daha çok renk.  Sergi Atlas Sanat Galerisi'nde 19 Nisan-26 Ağustos 2022 arasında Ankara Atlas Sanat Galerisi'nde izlenimde olacaktır.