Aslı Işıksal

04.03.2014 - 02.05.2014

Ayşe Sibel Kedik

14.01.2014 - 28.02.2014

Canan Atalay

26.11.2013 - 10.01.2014

Serdar Pehlivan

08.10.2013 - 22.11.2013

1961 yılında Trabzon-Akçaabat'ta doğdu. 1982'de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü'nü bitirdi.1987'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamlayıp araştırma görevlisi oldu.1992'de aynı bölümde Sanatta Yeterlik eğitimini bitirdi ve öğretim görevliliğine atandı. 1997'de Yardımcı Doçent oldu. Halen bu görevini sürdürmektedir. Onaltı kişisel sergi açan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katıldı, bazılarının organizasyonunu üstlendi. Alanında onbir adet ödülü bulunan Aktuğ'un sanat üzerine yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı. Yaşamın her alanından etkilenerek çoğunlukla düşey-yatay ve diyagonal fırça tuşlarıyla kurguladığı soyut resimleriyle tanınan Aktuğ, iki yıl önce açılan geniş kapsamlı retrospektif sergisinden sonra gerçekleştirdiği çalışmalarını, 'Böyle Bir Şey' başlığı altında biraraya getiriyor. Monochrome-tek renk ya da o rengin tonları kullanılarak farklı derinlik, ritm ve renk enerjileri üzerinde yoğunlaşan sanatçı, ince bir duyarlılık ve sonsuzluk etkisini mümkün kılarken iç dünyasında yer alan varlıklarla ilgili kavramların soyut aktarımlarını, tek rengin derinlikleri olarak sunuyor. Yağlıboya, akrilik ve kolaj tekniklerinin uygulandığı bu çalışmalar, yaşadığımız çağın girift ve karmaşıklığına, karşı bir duruşu sergilemektedir. Aktuğ, bambaşka oluşumları, duygu dünyalarımızı ortaya çıkararak huzur, mutluluk, kırılganlık gibi çeşitli insanlık durumlarını, renk yoğunlaşmalarıyla görünür kılıyor.