Süreyya Atalay

18.01.2017 - 07.04.2017

Süreyya Atalay

19.10.2016 - 06.01.2017

Atlas Sanat Galerisi sezon etkinliklerini Süreyya Atalay'ın "Anlar" isimli sergisiyle sürdürüyor. Atalay, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Resim çalışmalarını sürdürürken çeşitli proje şirketlerinde çalıştı, eğitim ve yayın ortamlarında görev aldı. Halen A Tasarım'da mimari proje, araştırma ve yayın konularında çalışmalarına devam etmektedir. Atalay, "Anlar" isimli bu serisinde anlık görüntülerin, jestüel ifadelerini sunumluyor. Sanatın çok şeyi değiştirebilme gücünden hareket eden sanatçı, insanın yapay olarak kendi oluşturduğu bir ortamın içerisinde iç dünyasına daha fazla gömüldüğü durumların anlık etkileşimlerini "parmaklarının" hareketine bırakarak yitip giden anları özellikle bitki motiflerine odaklanarak biçimlendiriyor. Sanatçı dış dünyadan deneyimlediği bakışları, kağıt üzerine bir rengin tonlarıyla herhangi bir taslağa dayandırmadan içsel bir hareketle ve hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor. Özlediğimiz, aradığımız mutluluk anlarına göndermelerde bulunuyor. Görece en kısa zaman parçasının, her şeyin bir anda olup bitmesi ve akışkanlığı simgeleyen "Anlar", iç dünyamıza açılan huzura odaklı organik biçimler, filizler, sürgünler ve lavantaların büyüme süreçlerini andıran çağrışımlar olarak ortaya çıkıyor ve belleğe kazınıyor. Geçip giden çevreye ve zamanımıza birer gönderme ve renk yankılarını içeren sergi, biçimsel sorgulamalarda ulaşılan manevi huzur arayışlarının uygulamalarına odaklanıyor. Özellikle bitki imgeleri üzerine yoğunlaşan sanatçı, dram yüklü dünyalarımızı huzura davet edercesine imgesel anlamları lirik etkilerle görselleştiriyor. Kağıt üzerindeki boşluklar sanatçının yaratım deneyimlerinin "az, öz, minimal"e olan yaklaşımını özetler niteliktedir. "Anlar" serisi kağıt yüzeyinin sınırlarının ötesine taşıp yeni mecralara doğru zihinsel yolculuklara çıkmamızı sağlıyor. Yaşamın kaynağını, döngüsünü simgeleyen, bitkisel formlar, varlık ve yokluk arasında gidip gelen göstergeler olarak uyarılmamızı sağlıyorlar. Atalay'ın, istiflenmiş yüreklerimiz, evlerimiz, kentlerimiz için önerdiği olağanüstü boşluklu yankılar, kendi el yazısının içsel çağrışımları olarak bizleri büyülemeye devam ediyor. "Anlar" kavram ve söze dayalı olandan uzaklaşıp biçimsele, imgesele ve dünyadaki hızlı döngüye bir anlık bakışı özetliyor. Anlık duygular ile doğadan imgelerin kaligrafik ifadeleri, sanatla manevi huzurun çokça yaşandığı bir dünya özleminin yansıtılmaya çalışıldığı eserler, 19 Nisan 2017–7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Atlas Sanat Galeri'sinde izlenebilir.