Mustafa Salim Aktuğ

16.03.2016 - 22.04.2016

Ayşe Bilir

27.01.2016 - 04.03.2016

Canan Atalay

09.12.2015 - 15.01.2016

Fulya Turan

21.10.2015 - 27.11.2015

1952'de İstanbul'da doğan Suna Sönmezalp, 1975'de Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 2007'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Anasanat dalında yüksek lisans, 2012'de Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Sönmezalp, yapıtlarında, genellikle mimari ve fiziki görünüm olarak ifade edilen ′kent′ imgesini, Foucault'nun da üzerinde durduğu ′Panopticon′ hapishane modelinden yola çıkarak ′sonuç-kavram-anlam′ olarak sorgulayan bir anlayışla ele aldı. Doğadan ve doğal yaşam alanlarından koparak mekanikle sarmalanmış mekânlara kıstırılan insan hallerini imleyen ″Panopticon'dan İnsan Manzaraları″ projesi kapsamında farklı mekânlarda kişisel sergiler açtı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel sergiler düzenleyen sanatçı, grup sergilerine, uluslararası sanat bienallerine ve fuarlara katıldı. "Panopticon²" adlı sergisi, sanatçının mimarlık deneyiminin uzantılarının, resimlerinde yer alan kavram ve deneyimlere eklenmesinin yeni anlatımları olarak karşımıza çıkmaktadır.