Mümtaz Demirkalp

16.03.2010 - 30.04.2010

Nil Köken

26.01.2010 - 12.03.2010

Gülay Yaşayanlar

08.12.2009 - 22.01.2010

E. Yıldız Doyran

20.10.2009 - 04.12.2009

1967'de Bulanık'ta doğdu. 1989'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2000'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'de İngiltere'deki UWIC( Galler Üniversitesi, Cardiff Enstitüsü) Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nden yüksek lisans, 2003 yılında aynı bölümden(MPhil) derecesiyle mezun oldu. 2004 yılında doçent ünvanı alan Atalay, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, Amerika, Almanya, Kore, Bulgaristan, Polonya ve ülkemizde çok sayıda karma sergilerde yer aldı. İkisi yurtdışında olmak üzere on yedi kişisel sergi açtı. Sanat yazılarını topladığı "Sanat ve Bellek" adlı kitabını 2010 yılında yayınladı. Alanında yedi ödüle sahip olan sanatçının, müze ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçının "Diyaloglar II" adlı serisi geçen sene açtığı serginin devamıdır. Bu çalışmalarda yaşamı simgeleyen ev, çiçek ve gemi imgelerinin renksel bir yapı içinde sessiz doğa kesitlerine uzanışı konu edilmektedir. Fresko etkisinde renk planlarının sıralanışıyla katılaşmış manzara görünümü veren 'seramik tabletlerde', tuval ve kağıt üzerine farklı resimleme teknikleriyle elde edilen lirik etkiler, boyasal yapılandırmalar ve kullanılan imgeler aracılığıyla bir bütüne ulaştırılarak sonuçlandırılır. Resim ve seramik gibi farklı sanat disiplinleri üzerinde, farklı gözlem ve bakış açılarıyla oluşturulan içsel diyaloglar imgesel dizgelerin eklenmesiyle görsel bir şölene dönüşürler.