Mustafa Salim Aktuğ resimlerinde katı modernliğin akışkan hale dönüştüğü postmodern dünyada sürekli yaşanan değişkenliklerin ve yenilenmelerin neden olduğu karmaşık durumların görsel yorumlarını sunumlamaktadır. 1990'lı yıllardan beri yakaladığı anlatım dilini, eserlerinin oluşum süreçlerini ve çeşitliliğini günümüze kadar taşıyan özelliklerini içeren antolojik diyebileceğimiz, çalışmalarıyla izleyicisinin yüzleşmesi için bu sergisini gerçekleştiriyor. Sanatçı, birey olarak yaşadığımız toplumda, etrafımızı saran çevrede, gelip geçen zamanın, baş döndürücü olayların akış hızını soyut anlatımlarla tuvallere aktarmaktadır. Olaylar ve durumlar karşısında resimsel çözüm önerilerini, binlerce renkle fırça tuşelerinin üst üste bindirilmesiyle ortaya çıkarılan bu kurgusal düzenlemeler, hayatta karşımıza çıkanların renksel şöleni gibidir. Kesintisiz ve sürekli tekrarlar, yaşamın ritmik, düzenli, düzensiz akışı üzerine anlam arayışlarının izleridir. Rengin insanlara etkileri üzerine seçimini yapan sanatçı, hüznü, acıyı ve sevinçlerimizi binlerce fırça tuşuyla derinlemesine resim yüzeyine işleme gayreti içerisindedir. Bazen çok, bazen de tek renkle gerçekleştirilen bu derinlik ve ritmik arayışlar renk enerjilerini yansıtan çalışma serilerine dönüşmektedir. Belli bir konuya odaklandığı serilerde sanatçı, bizi çevreleyen hayatın ve olayların kaosu üzerine çözüm önerilerinde bulunmaktadır. Örneğin kahverengi ve siyahın hakim olduğu "Zamanın ve "Toprağın Sesi" serilerinde kömür madeni kazaları ve depremin yıkımını dramatik bir şekilde gözler önüne serer. Ardından mavi, kırmızı ve yeşilin hakim olduğu, "Müzik, Renkler, ve Derinlikler" serisine başlar. Bu seri çalışmalar adeta hayatın yaşanırlığı üzerine kutsal göndermeleri içerir. Uzak-Doğu felsefesi ve sanatının, oraya yaptığı seyahatlerinin bu serilerin oluşmasında etkisi büyüktür. Daha sonra "Diğer Taraf" serisiyle, üretkenliğinin ve bereketin ritmik bir şekilde sembolleştiği sarı rengin hakim olduğu resimlerini gerçekleştirir. O seriyi takip eden "Rengin Kalbine Yolculuklar" ve "Meditasyon" serisinde, mavi, mor, turuncuyu ağırlıklı olarak kullanarak içsel yaşam enerjimizi dışa vuran renksel ve dokusal arayışları önemser. Sanatçının son dönem çalışmalarında ise renklerin sayılarındaki azalmayla birlikte lirik ve hüzünlü anlatımların öne çıkmaya başladığına tanık olmaktayız. Ülkemizin etrafında dönen savaşlar, kıyımlar, ülkemiz insanının yaşadığı dramlar, sürekli değişen gündem ve maddi sorunlar yumağı son resimlerinin özünü oluştururken, tabii ki büyük insanlık, yaşam enerjisi, gidiş-gelişler, özlemler, göçler, yerçekimi, neresi bize vatan toprağı, boşluk, kaos, bağlantılar, özgür savrulmalar, rüzgar, yağmur, güneş, doğal olaylar, iletişimdeki hız ve ritim resimlerine kaynaklık etmektedir. Atlas Sanat Galerisi, kurulduğu yıldan (2005) bugüne sanatçının önemli yapıtlarının yer aldığı sergiyi, 21 Aralık 2018 tarihine kadar izlenime açık tutacaktır.