Karma Sergi

24.03.2015 - 01.05.2015

Karma Sergi

03.02.2015 - 13.03.2015

Canan Atalay

16.12.2014 - 23.01.2015

Ercan Sağlam

21.10.2014 - 05.12.2014

Özgür ruhlu, sorgulayıcı, deneyimleyici, araştırıcı, çeşitlendirici, aykırı söylemlere girmekten kaçınmayan günümüz sanatçıları çok sayıda tartışmanın yaşandığı çağımızda imge seçimleriyle yeni anlatım biçimleriyle toplumu dönüştürmektedirler. Galerinin daha önce gerçekleştirdiği sergilerden oluşturduğu bu seçki, yeni kuşak sanatçılarımızın çağdaş dünyaya, kent, insan ve yaşama bakışlarını, eleştirilerini hissettiren yeni ve güçlü sembolleri içermektedir. Kaotik kent yaşantısı, şehirleşme ve günümüz insanının sorunlarını görselleştiren Zeliha Akçaoğlu, 'Su' teması üzerine çeşitlendirdiği yapıtlarında; modern yaşamı ilgilendiren konulara gönderme yaparken parçalı, karmaşık bir yapıda suyun çağrıştırdığı renkli görünümlerle hüznün, yıkımın sevincin izlerini sürdürmektedir. Lütfi Özden, kent kültürünün değiştirdiği mekânsal karmaşanın izdüşümlerine, karanlık ve çarpık görüntülere eleştirel bir yaklaşım içindedir. Betonlaşma, çevre sorunları, toplumdan kopukluk ortamlarında yaşadığımız psişik gel-git durumları, ütopyalar umut ve düşlerimizin görselini sunumlamaktadır. Gülay Yaşayanlar, 'Encore' serisi resimlerinde pembe ve mavinin saydam geçişgenliği içinde simgeleştirdiği bedenin, gizemini sorgulamaktadır. Toplumsal cinsiyet algıları, gündelik yaşam, sanat, siyaset, kimlik, güç ve iktidar ilişkileri üzerine yeni söylemler gerçekleştirmektedir. Esra Sağlık, bilinen, eskimiş, yaşamında yer etmiş nesneler ve mekânları çalışmalarında öne çıkarır. Alçıdan biçimlendirdiği nesneler soğuk, mistik bir derinlikle bulundukları mekânlarda tamamlayıcı, dengeleyici bir etki sezinletirler.