Ayşe Bilir

06.03.2012 - 20.04.2012

Canan Atalay

17.01.2012 - 02.03.2012

Mustafa Salim Aktuğ

29.11.2011 - 13.01.2012

Mehmet Örs

11.10.2011 - 25.11.2011

1976 yılında Ankara'da doğdu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana sanat dalında 2005 yılında Yüksek Lisans ve 2010 yılında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Halen aynı bölümde Öğretim Görevlisi olarak çalışan sanatçı, 2003 İskenderiye Bienali; Mısır, 2004 Türkiye–Kore Dostluk Sergisi; Incheon, 2004 Gongju Uluslararası Sanat Festivali; Kore, 2006 "Cesaret Edemediğimiz Yanlış" ve "Göç Hakkında Konuşalım", Uluslararası Sanat Sempozyumu; Patras, Yunanistan; 2009 "Blue Sky Mongolia Uluslararası Sanat Konferansı", Ulanbatur, Moğolistan, 2009, 1. Uluslararası Sanat ve Bilim Festivali, Patras, Yunanistan ve 2010 "14. Asya Sanat Bienali"; Bangladeş'teki sanat etkinliklerine katıldı. Sanatçı yurt içinde de çok sayıda karma sergide yer aldı. İlk kişisel sergisini 2008'de Atlas Sanat Galerisi'nde "Hayatın İçinden Portreler" ismiyle gerçekleştiren sanatçı, 2008 yılında Almanya'da, Galerie Des Wahnsinns, Ratingen, 2010 yılında "Sessizlik Bahçeleri" adıyla Atlas Sanat Galerisi'nde sergiler açtı. "Gözleyen Yeryüzü" isimli dördüncü kişisel sergisinde sanatçı, bu kez tüm yaşamı bir anne şefkatiyle gözleyen ve gözeten yeryüzünün çocuklarına odaklanıyor. Her bir küçük varlığın bütüncül ahengin ve dengenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bilen bir içsel gerçekliğe, yeryüzünün kalbine yakınlaşmayı deniyor. Sergideki her bir resim çağdaş insan için eski sembollerle kurulan yeni masallar ve mitler olarak da okunabilir. Bu hikâyelerde yeryüzü, insan ruhunun her türlü gizemini, aydınlık ve karanlık yüzlerini yansıtan ışıltılı ve dolaysız bir ayna olarak sunuluyor. Tüm sessiz yaratıklarla birlikte her bir yaprağın ve dalın ahenk dolu canlılığını ve bu sessiz şahitliğin uyandırıcı gücünü sezen sanatçı, doğaya ayrı düştükçe kendini unutan ve tüm varlığı cansız tüketim nesnesi olarak gören çağımız için, "anlamsızlık kâbusundan" uyanma yolları arıyor.