Canan Atalay

06.10.2020 - 26.03.2021

Atlas Sanat Galerisi, bu sezonun ikinci sergisini Canan Atalay'ın yapıtlarına ayırdı. Atalay, "Boşluğun Ötesi ve Sessizliği" adıyla oluşturduğu son seri resimlerine Fernando Pessoa'nın "Denize Övgü" adlı uzun şiirinin kaynaklık ettiğine dikkat çekiyor. Şiirin çağrıştırdıklarıyla Atalay'ın sıklıkla kullandığı deniz, dağ, gemi, ev, lale, ağaç motiflerinin çeşitlemeleriyle bütünleşen bu seçki, içsel yolculukların izlerinin renklerle yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Atalay, renklerin enerjisi ve yayılımıyla boşluğun ve sessizliğin anlatımını yücelten mistik bir yapılanmaya bizleri ortak etmek isteğindedir. Makine ve kompleks motorların yardımıyla denizler aşan, okyanuslar geçen gemilerle yapılan yolculuklar sonsuzluğu, boşluğu uzaklara bakarak sessizliği hissetmemizi sağlar. Denizle yol alışa yeryüzü ve gökyüzü görüntüleri eşlik ederek bu duyumların etkisini artırmaya çalışır. Yaşamın ve doğanın sunduğu çevresel renklerin etkisini zihnimizdeki anılarla birleştirir Atalay. Belleklerde kalan evler, karanlık bir gecede parıldayan ay, uzayıp giden mavi bir deniz soyut uzaklığa yol alırcasına belirsizlik içinde, bir resimden diğerine bağlanır. Dağ siluetleri, küçücük evler ve çatılarla örtüşen organik bağlantılar ay, yıldız, gemi, çiçek simgeleriyle resim-şiir ortaklığını gözler önüne sererler. Hüzünlü, dramatik sessiz manzara kesitlerinde, sanatçının, içselleştirmelerinin anlatımını taşıyan resimlerinin derin boşluklarında, Pessoa'nın "Yolculuklar hâlâ yolculuk ve uzaklar hâlâ oldukları yerde..." dizesinin yankılarını duyumsarız. Belli bir mesafeden bize bakan yoğun bir boşluk duygusunun hakim olduğu resimlerde akıp giden denizin durağan görünümü gökyüzüyle birleşir. Sessizliği çağrıştıran, durağan imgeler, sıra sıra serviler çağımızın içinde bulunduğu duruma içsel bir ağıt gibi yükselirler. Atlas Sanat Galerisi, Canan Atalay'ın Boşluğun Ötesi ve Sessizliği adlı resim sergisini 6 Nisan-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında sergilemekten onur duyar. Canan Atalay 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Aynı Bölümde 1992'de Yüksek Lisans, 2000'de Sanatta Yeterlik derecelerini aldı. 1995'de İngiltere'deki UWIC Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nde MA ve 2003'de MPhil. derecelerini aldı. 2004'de Doçent, 2011'de Profesör oldu. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli müze ve koleksiyonlarda yapıtları bulunan sanatçı ikisi yurtdışında olmak üzere yirmi beş kişisel sergi açmış çok sayıda karma etkinlikte yapıtları sergilenmiştir. 2008 ve 2015 yıllarında Sanat Kurumu tarafından resim alanında "Övgüye Değer Sanatçı" ödülüne layık görüldü. 1990 İhsan Doğramacı Üstün Başarı, 1991 DYO Resim Yarışmasında 'Mansiyon', 1991 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahi Evran Resim Yarışması 'İkincilik', 1993 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlana Resim Yarışması 'Üçüncülük' ödüllerini alan sanatçının "Sanat ve Bellek" (2010), "Resim ve Seramik Üzerine Diyaloglar" (2011) adlı iki kitabı yayınlandı.