Uğurcan Akyüz, 1961 yılında Hopa'da doğdu. 1983'de Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden lisans, 1987'de Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 1995 yılında Liecester, De Montfort University School of Design and Manufacture'den Grafik alanında doktora (Ph.D) derecesini aldı. 1997 yılında Doçent oldu, 2003 yılında profesör ünvanını aldı. HÜ.GSF Grafik Bölüm Başkanlığı ve HÜ. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürürken 2006 yılında KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ni kurdu ve halen dekan olarak orada görevini sürdürmektedir. Altısı yurt dışında olmak üzere on dört kişisel sergi açan Akyüz, 'Doğal Açılımlar' isimli bu sergisinde son iki yılda gerçekleştirdiği çalışmalarına yer vermektedir. Topluma, yaşadığı coğrafyaya ve doğaya karşı duyarlılığının onu görüntü avcılığı yoluyla görsel bir bellek oluşturmaya yönelttiğini belirten sanatçı, bu belleği teknolojik olanaklar aracılığıyla yeni söylemler için açılım aracı olarak kullanmakta, deneyimlerini postmodern öyküler olarak görselleşmektedir. 'Doğal Açılımlar' olarak adlandırdığı son çalışma serisi ve sergisi üzerine sanatçı şunları söylemektedir: "Günümüzde dijital sanatın yadsınamaz yaygınlaşmasına rağmen ve dünyada dakikalık enstalasyonlar bile artık sanat eseri olarak benimsenirken; muhataplarımızın yaldız çerçeveli yağlıboya tablolarıyla da yarış kesintisiz devam etmektedir. Anlam bunalımları taşıyan sözcük dizgelerini sırtlanmış renk simsarlarının yetersizlik ve yeteneksizliklerini kamufle etmek için siyasi söylemlerin pusları arasında gizlenmeleri, normal bakışla pek de hoş karşılanmamaktadır. Hatta bu simsarların karamsar, karmaşık ve kimliksizlikleri sanat çevresini ve doğayı kuru gürültüyle kirletmelerine neden olmaktadır. Buna koşut, tarih boyunca pek çok sanatçının esin kaynağı olmuş doğadaki görselin düzeni ve uyumu, öğretici ve çekiciliğini bıkmadan sürdürmektedir. İşte bu görüşle ve doğadan dijital ortama aktardığım malzemeyi (bu sergi için özellikle çiçekler ve yaprakları simgesel olarak kullanarak) klasik sanat eğitiminden aldığım yöntemlerin paralelinde "Doğal Açılımlar" olarak yeniden yorumlayıp biçimlendirdim."