Canan Atalay

18.04.2018 - 15.06.2018

Canan Atalay

17.01.2018 - 23.03.2018

Canan Atalay

18.10.2017 - 22.12.2017

Sanatçı Canan Atalay'ın Atlas Sanat Galerisi Yaz Sergisinde sergilenecek eserleri "Yılların İçinden", "Uzak Yerler" ve "Sessiz Seyrederim Vatan Haritamı" adlı sergilerden seçilmiş resimlerinden oluşuyor. "Yılların İçinden" konulu sezonun ilk sergisinde Sanatçının geçmiş yıllardan derlenen ve koleksiyon eserlerden oluşan geniş bir seçkisi izlenime sunuldu. Dönemleri bir arada sergilemek çalışmaların sürekliliğini görmeyi, eserler üzerinde düşünmeyi ve kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirmeyi amaçlıyordu. Sanatçının "Uzak Yerler" başlıklı ikinci sergisinde, iki nokta arasındaki mesafede küçülen nesnelerle, sonsuz büyüklükte derinliğin iç içe geçmiş görünümlerinde, sessiz devinimlerin panoramik uzamları sergilendi. Bahar dönemine rastlayan "Sessiz Seyrederim Vatan Haritamı" adlı üçüncü sergide Atalay ana motif olarak ıssız doğa kesitlerine sığınan evleri, insanı simgeleyen laleleri, yaşamı simgeleyen servi imgelerini resmetti. Coğrafi gezintiler üzerinden özlemin vurgulandığı bu seri resimlerde portreler belirdi. Sanatçı Canan Atalay'ın üç sergiden derlenen eserleri Atlas Sanat Galerisi Yaz Sergisinde 03 Temmuz-30 Eylül 2018 tarihleri arasında izlenime açıktır. Canan Atalay 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Aynı Bölümde 1992'de Yüksek Lisans, 2000'de Sanatta Yeterlik derecelerini aldı. 1995'de İngiltere'deki UWIC Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nde MA ve 2003'de MPhil. derecelerini aldı. 2004'de Doçent, 2011'de Profesör oldu. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli müze ve koleksiyonlarda yapıtları bulunan sanatçı ikisi yurtdışında olmak üzere yirmibeş kişisel sergi açmış çok sayıda karma etkinlikte yapıtları sergilenmiştir. 2008 ve 2015 yıllarında Sanat Kurumu tarafından resim alanında "Övgüye Değer Sanatçı" ödülüne layık görüldü. 1990 İhsan Doğramacı Üstün Başarı, 1991 DYO Resim Yarışmasında 'Mansiyon', 1991 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahi Evran Resim Yarışması 'İkincilik', 1993 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlana Resim Yarışması 'Üçüncülük' ödüllerini alan sanatçının "Sanat ve Bellek" (2010), "Resim ve Seramik üzerine Diyaloglar" (2011) adlı iki kitabı yayınlandı.