Mustafa Salim Aktuğ

17.04.2019 - 21.06.2019

Mustafa Salim Aktuğ

16.01.2019 - 22.03.2019

Mustafa Salim Aktuğ

17.10.2018 - 21.12.2018

Mustafa Salim Aktuğ, (1961 Akçaabat) bu sezonun son sergisini "Daha Berrak bir Güneş ve Göğün Gazabı" adıyla Atlas Sanat Galerisi'nde gerçekleştiriyor. Soyut sanat anlayışıyla gerçekleştirdiği farklı dönemlerinden bir seçki olarak hazırlanan bu sergi, sanatçının cesur renk uygulamalarıyla birlikte çağın bizlere dayattığı şiddeti keşfetmemize dikkat çekmektedir. Sınırlı sayıda renk paletiyle (daha çok sarı ve siyah ağırlıklı) resim yüzeyinde ışığın atmosferik havanın, suyun çılgınca iç içe geçmesi biçimsiz bedenler ve nesneler yoğun ve kapsayıcı bir renge sinsice sokulan gölgeler içinde savrulur. Yer yer mekanın coğrafi özelliğini referans alan göndermelerle amacına uygun resimsel yapıyı görselleştirir. Aktuğ bizi çekip sarmalayan dünyayı, çevremizi, etrafımızda olup biten toplumsal olayları, ekonomik savaşları, sığınmacı mültecilerin dünyası üzerine duygularını soyut bir dille anlatma yolunu seçer. Adeta bir dönüşümün fiziksel, psikolojik, felsefi ve dinsel karakterini eserlerinde görürüz. Aydınlığa ulaşmak için kaosun ve ümitsizliği tehlikeleri cesaretle yenmeyi önermektedir. Sanatında doğal dünyanın öğelerini mutluluk içinde betimlemek yerine resimlerinde tehditkar bir fonda rahatsız edici bir yapıyı sunmaktadır. Kompozisyonlarında resimsel elemanları ufka doğru sistematik ahenkle istiflemek yerine büyük renk kütlelerini ön plana doğru çekerken yandakiler tuvalin dışına çıkarken ortadakiyle bizleri karşı karşıya bırakır ve kuşatılma hissiyle teslim alınırız. Doğanın engin gücü karşısında insanın çaresizliğine dair bir durum, bir isyana çağırır bizleri. Bilimsel teknolojik arayışlar, sanatsal anlatılar hayal dünyamızın tükenmeden yeni arayışlara girmemiz sürekli hale getirir. Dünya ve evren tükenmez enerjisiyle devam eder ancak. Bizi içine çeken bu girdaba sanatçıların yaklaşımlarını özellikle Goya'dan Van Gogh'a Pollock'tan de Kooning'e, Bacon'dan Dumas'a kadar gözlenmeye değerdir. Aktuğ, onların dışavurumcu yol göstericiliğine, kendi soyut anlatımcılığını eklemleyerek yoluna devam etmektedir. Sergi 17 Temmuz-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Atlas Sanat Galerisi'nde izlenimde olacaktır.