1979'da Ankara'da doğdu. 2001'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. 2006'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı ve halen bu eğitimine devam etmektedir. Yurt içinde pek çok karma sergiye katılan sanatçı, DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü 2004, TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü 2005, Dışişleri Bakanlığı Genç Sanatçılar Resim Yarışması Başarı Ödülü 2006, İnönü Üniversitesi 3. Ulusal Resim Yarışması Başarı Ödülü 2008, Çanakkale Savaşları Resim Yarışması Üstün Yetenek Sertifikası ( 2008 ) ile ödüllendirilmiştir. Yılmaz'ın resimleri bir sorun çözme ve düşünme eylemi olarak ortaya çıkarlar. Hayatın belirsizliklerini ve anlaşılmazlıklarını çözümlemede düşünsel kabiliyetiyle resimsel deneyimlerini pekiştiren genç sanatçı, siyah rengin olanaklarını çeşitlendirerek kullanmayı tercih etmektedir. Boyasal oluşumlarda diğer renklere katkısını en az olabilecek düzeyde tutmaya çalışır. Evrende çelişkiler olarak tarif ettiğimiz zıtlıklar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan belirsizlikler kaos'u yaratırken kaos'un sahip olduğu anlam bambaşkadır. Yaşam için gerekli olan devinimi sağlayan, hatta evreni var eden, bizim çelişki ya da kaos olarak gördüğümüz, zıtlıkların oluşturduğu bu uyumdur.