1964 yılında Ankara'da doğdu. 1987'de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünü bitirdi.1988-1990 yılları arasında Resim-İş Öğretmenliği yaptı.1994'de The New School For Social Research, New York Parsons School of Design'da Master eğitimini tamamladı.1998'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Yedi kişisel sergi açmıştır. DKK İkinci Geleneksel "Deniz " Konulu Resim Yarışması ödülü 1997, 60. Devlet Resim Yarışması ödülü 1999, TRT Resim Yarışması mansiyonu 2001, 63. Devlet Resim-Heykel Yarışması ödülü 2002 yarışmalarından ödül almıştır. Yurtiçinde ve yurt dışında çeşitli sergi workshop ve sempozyumlara katılmıştır. Resimlerdeki ilişkiler toplumsalı anlatan bütüncül ilişki biçimlerini göstermektedir. Modern hayatın içerisinde sosyolojik kavramsallaştırmasını yapabileceğimiz aile ilişkileri, toplumsallık, toplumsallaşma, bir arada varolmak, birlikte bir şeyler yapmaktan başlayan ve hayatımızı doğrudan ilgilendiren doğal kaynakları nasıl koruduğumuzu ve yönettiğimizi içeren resimleri parçalara ayıran ise renklerdir. Renklerin katmanlar halinde üst üste binmesidir. Dolayısıyla resimler hakkında karar verilemez hale gelmekte ve yerleşik hiyerarşi tersyüz edilerek parçalarına ayrılmaktadır.