1961 yılında Ankara'da doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü-Heykel Dalından mezun oldu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında Yüksek Lisans, 1993de aynı kurumda Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlayan Demirkalp, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Sanatçı çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere, ulusal ve uluslararası uygulamalı heykel sempozyumlarına katılmış ve altı kişisel sergi açmıştır. Tematik olarak "A" ya da arapça da Elif olarak bilinen aynı harfin dövme, biçimlemenin temel biçimine taşıyan sanatçı bu sergiyle yeni bir uğraşı alanına yönelmiştir. Homo faber'in(araç yapan insan) Rönesans'la doruk noktasına çıkan sanatçısıyla birlikte Shakespeare'in Coriolanus'unun "Ben kendimin imalatçısıyım" sözleri bir hikâyeyi anlatıyor; John Fowles'in "Alanımızın sonuna erişmiş bulunuyoruz. Şimdi geri dönmeli ve alanlarının sonuna erişmekten başka uğraşlar keşfetmeliyiz" lafzına uygun olarak meslekleri yeniden icra etme ve bu kez de edinilen deneyimin bir öncekinden farklı olması istenmiş olsun. "Demiri dövme" işine bir kez daha girişen Mümtaz Demirkalp, "elleri", "gözleri", "sesi", "ışığı" kavramsal teması içinde gezinirken Hephaistos'tan beri bile geldiğimiz dövme eylemi içinde sanatsal ve düşünsel gezinmemize yeni olanaklar açmaktadır: Eski malzeme ve eylem kipinde yeni anlatılar ve biçimler. Dövmenin, ezmenin, inceltmenin, tının ve sürecin bizatihi kendilerinin aktör olduğu yapıtları, o oldukları için anlama deneyimidir bizi bekleyen.