1964'te Hopa'da doğdu. 1986'da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü'nden mezun oldu. 1996'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı ve bir yıl sonra bu bölümde yüksek lisansını tamamladı. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde sanatta yeterliğini bitirdi. 2003'te A.İ.B.Ü.Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2006'da doçentlik ünvanını aldı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye katılmış, dokuz kişisel sergi açmış ve beş adet ödül almıştır. Sanatının köklerini doğanın ve sanat tarihinin sonsuz mirasıyla besleyen Doyran, modernizme dayalı postmodern bir anlayışı sergilemektedir. Resim, fotoğraf ve enstalasyon çalışmaları güncel sezgilerinin paralelinde yoğun arayışların ve deneyimlerin anlık sonuçlarını dışavururlar. Sanatçı bu sergisinde doğanın kendi içerisinde barındırdığı sürekli işleyen bir sisteme karşı insanın varoluş çelişkilerini sorgulamaktadır. Düşünebilen canlılar olarak üzerinde en çok durduğumuz yaşam-ölüm gibi karşıt kavramları biraz da bizim algıladığımız anlamlarından arındırarak büyük bir dönüşümün temel ilkelerine indirgemektedir. Bu yüzden yapıtlarındaki dönüşümü bu olguların gerçekleşmesi için yaşanan ritmik devinimi ve bunların arasındaki dengeyi başat öğe olarak kullanmaktadır.