Fulya Turan (1962 - Ankara)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü'nde 2012 yılında Yüksek Lisans programını tamamlayan Fulya Turan, halen aynı üniversitede Resim Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik programında tez çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içinde gerçekleştirdiği beş kişisel serginin yanı sıra yurt içinde, İtalya ve ABD'de karma sergilere katılmıştır.