Ercan Sağlam (1960 - Ankara)

1993 yılında mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde 1996'da Yüksek Lisans, 2001'de Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. 1993, 1998 ve 2005 yıllarında Devlet Resim Heykel Yarışması Ödüllerini, 1994 İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü'nü, 1995 Sanat Kurumu Teşvik Ödülü'nü, 2003 İspanya L'Escala Bahar Bursu'nu, 2007 Popüler Bilim Dergisi Sanat Ödülü'nü kazanmıştır. Ankara ve İspanya'da gerçekleştirdiği beş kişisel serginin yanısıra Türkiye, ABD, Almanya, Gürcistan ve Danimarka'da karma sergiler ve sempozyumlara katılmıştır. 2001'den bu yana Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü'nde Sanat Stüdyosu, Heykel ve Güzel Sanatlar Seminer derslerini vermektedir.