Ayşe Sibel Kedik (1967 - Ankara)
Ben Bir Melek Değilim
Metin: Şinasi Tek
24 Sayfa
21.5 cm x 21.5 cm
Sanatçı, alegoriler ve ilkörnek biçimlerle bizde mutlak bir öğreti, estetik önerme olarak yerleşmiş şeyleri yıkmaya girişir. Yıkıma bizimle başlamak niyetinde değildir. Kendi kendine bir gerçekleşme, kendi farkına varma, kendini, kendi ontolojisini kurma uğraşı da denilebilecek bu süreç, öncüllerinde olduğu türden sarsıcı ve yıkıcıdır. Modernizm tarafından zamana yayılarak bütün her şeyin içinde uygun dozlarla verilerek kişiliğimizi oluşturan kültürel, artistik, sanatsal miras insan soyunun düşünce biçimini öylesine etkilemiştir ki, onun dışında bir alana giriş yapabilmek, oralara entelektüel müdahalede bulunabilmek çok zordur. Sanatçının kendi kendine giriştiği bu mücadele, estetik değişimin yanı sıra entelektüel değişiminin de habercisidir. 
Şinasi Tek" Ayşe Sibel Kedik'in Dünyasında Mit, Alegori, Metaforlar ile Eski-Yeni Hikayeler"