Atilla Atar (1944 - Trabzon)
Yeni Litografiler
Metin: Hayri Esmer
32 Sayfa
30 cm x 24 cm
"Atmosferin önceliğine odaklanan bu kasvetik yapılanma, doğal olarak, her öğeyi parçalanmışlığın, kaosun ve bunlar karşısındaki derin hüznümüzün metaforuna dönüştürmektedir. Çok parçadan oluşan kurgusal yapı, ustalıklı bir ilişkilendirmeyle dinamik ve gerilimli bir atmosfere kaynaklık etmektedir. İnfilak sonrasının düzensizliği ve onun yol açtığı tahribat, güçlü kütlelerin etrafa savulması, yüzeye dağılan parçacıklar, doğal olarak bir enerji açığa çıkartmakta; ve özgün karakteristik bir yapı kazanmaktadır. Bu haliyle, mimarî yapıların güçlülüğünü ve kütleselliğini anımsatan ama aynı zamanda yitirilmiş dengeleriyle boşlukta gezinen imgeler, kuşkulu ve umutsuz bir bakışı sezinleterek resmin bildirisine dönüşmektedir."
(Hayri Esmer, "Atilla Atar'ın Litografileri Üzerine")