Zeliha Akçaoğlu (1964 - Ankara)
Su
Metin: Nadide Karkıner
24 Sayfa
21.5 cm x 21.5 cm
"Resimlerdeki ilişkiler toplumsalı anlatan bütüncül ilişki biçimlerini göstermektedir. Modern hayatın içerisinde sosyolojik kavramsallaştırmasını yapabileceğimiz aile ilişkileri, toplumsallık, toplumsallaşma, bir arada varolmak, birlikte bir şeyler yapmaktan başlayan ve hayatımızı doğrudan ilgilendiren doğal kaynakları nasıl koruduğumuzu ve yönettiğimizi içeren resimleri parçalara ayıran ise renklerdir. Renklerin katmanlar halinde üst üste binmesidir. Dolayısıyla resimler hakkında karar verilemez hale gelmekte ve yerleşik hiyerarşi tersyüz edilerek parçalarına ayrılmaktadır. "
(Nadide Karkıner, "Şenliğin İçinde Hüzün:Su ve İnsan")