Nazan Sönmez (1949 - Diyarbakır)
mor çakır dikenleri... balıkağları...ağaçlar...
Metin: Dilek Şener
32 Sayfa
30 cm x 24 cm
Nazan Sönmez, Bedri Rahmi atölyesinin yetiştirdiği Başkent’in yakından tanıdığı bir doğa yorumcusu. "Doğa yorumcusu” kimliğiyle sanatçının resimlerini anlatmak ve doğaya bakışını duygusal anlamda yorumlamanın ötesinde onun resimlerinde, renkler arasına gizlenen daha farklı anlamların olduğuna inanıyorum. Böyle düşünmeye sevk eden en bariz veri ise resimlere egemen olan soyut dilin kimi zaman lirikleşen, kimi zaman ise dışavurumcu bir anlatımla keskinleşen tavrı. Lirik tavrın her geçen gün renklerde etkin olduğunu ama fırçanın ritminin her zamanki dışavurumcu dilinden ödün vermeden yoluna devam ettiğini söyleyebilirim. Durum böyleyken bize düşen, sanatçının bu yeni sergisinde resimlerinin satır aralarında sıkışan anlamları okuyarak doğaya daha farklı bir gözle bakabilmek. Uzun yıllardır değişmeyen ortak temanın her tuvalde farklılaşan görüntüleriyle "doğa” olduğunu vurgulamaya çalıştım. "Sanatçı doğaya nasıl bakıyor resimlerinde?” diye sorarsak… Genel görüntünün içinden kesilip alınan alanlar veya detaylaşan, hatta doğayı mikroskop altına yatıran bir bakış olarak da adlandırabileceğimiz tekile indirgenen doğa elemanları ile kompozisyonun esas alındığı, yanıtını verebiliriz. Bizim için önemli olan da onun resminde detaya indirgenen doğa elemanları. Çünkü doğanın içinden çıkan bu elemanların özel ve bilinçli olarak seçildiğini söyleyebiliriz: Ağaç, diken ve diken çiçeği. Bu noktada sanatçının dışavurumcu dilinin hem biçem hem de bu biçeme yansıyan eleman seçimi konusunda etkin kılındığını satır aralarından çıkararak üzerine basa basa vurgulayabilirim. Ama belki de, kadın olmanın verdiği duyarlılıkla yine çok kesin ve katı kurallarla doğaya bakmayı bir noktada engelleyemiyor sanatçı. Bu, kullandığı pastel renklerin insanın içini titreten duygusallığında, yumuşaklığında ve dinginliğinde algılanıyor.
( Dilek Şener, " Doğa ve doğallığınızla yüzleşmeye hazır mısınız")