Mehmet Yılmaz (1963 - Mut)
Cin.s.el Şeyler
Metin: Hayri Esmer
24 Sayfa
21.5 cm x 21.5 cm
"Mehmet Yılmaz cinsel imgeler çevresinde biçimlenen son resimlerinde, bir taraftan yaşamdaki dengesizlikleri, karşıtlıkları, iktidar ve güç ilişkilerini cinsellik metaforu ile ifade etmenin olanaklarını ortaya koymakta diğer taraftan süregelen çoğulcu sunumuyla biçimsel arayışlarına yeni bir boyut katmaktadır. Bu resimler, bireyin ‘ ben’ ine aralanmış, cinsellikle örülü bir dünyada gezinmekte; buna ilgimizi odaklayarak birey toplum ilişkilerini yorumlamakta; ve bizleri bu dünyanın meraklı izleyicileri konumuna sürüklemektedir.”
(Hayri Esmer, "‘İkili’ Bir Anlam Vurgusu ve Dengeli Bir Cinsellik")