İsmail Ateş (1960 - Göle)
Evren Tasarımları 2006
Metin: Kıymet Giray
32 Sayfa
30 cm x 24 cm
"Ateş’in resmi, denge ve düzen, oran ve sistem kuramlarıyla özdeş anlamlar taşır. Öncelik, yatay ve düşey dengelerin tasarım gücündedir. Düşey düzlemlerin geometrik ayrımları yatay bölünmelere koşut alanlar yaratır. Sistem benzerliklerin buluşma noktasında yaratılan farklılaşımlarla parçalanır. Oranlar boşluk ve doluluk kurgusuyla belirlenir. Bu aşamada yüzey ve lekesel alan ölçülüğü ışık akışıyla berraklaşır. Boya dokusu ve yüzey kaplama seçkisi, ton değerlerinin dağılımıyla vurgulanır. Geometrik soyut anlatımın başat olduğu Ateş’in resimleri işleyimsel manzara resimleri niteliğiyle özgün anlatımlara evrilir. Bu özgünlük, endüstriyel gelişimin sonucunda tehdit altında kalan doğanın ve atmosferin tahrip edilmesine karşı bir başkaldırıdır.”
(Kıymet Giray, "İsmail Ateş’in Soyut Anlatımları Üzerine Bir İnceleme")