Hayri Esmer (1966 - Diyarbakır)
Pencereler
Metin: Mümtaz Sağlam
56 Sayfa
29 cm x 23.5 cm
"Hayri Esmer’in " bir tema üzerine çeşitlemeler "şeklinde gelişen son resimleri ilginç bir seyir arz ediyor. Sanatçı mekânsal dinamiği açısından belirgin ve kararlı vurgular içeren dizi – resimleriyle, birey ve toplum arasında şekillenen ve biçim-anlam ilişkisinde sıkışarak sorun teşkil eden psişik bir alana hapsediyor bizi. Burada cisimsî görünen unsurların " dar ve kapatılmış bir alana "ithaf edildikleri ortada ... Minimal bir mimarî algı ile nakış resim estetiği arasında şekillenmiş; ve hatta geometrik soyut bir düzen şeması olarak ifade edilmiş bu yapıtlarında, nakşedilen örüntünün bir sur ya da duvar imgesiyle daha ilk evrede olumsuz bir anlama kayması, tuhaf ve çelişik bir algılamaya çağırıyor izleyeni... Evet; Hayri Esmer, içinde mimarî kurgu bilinci saklı bir ressam tavrıyla, tuhaf bir boşluk–mekân ilişkisine adıyor resmini. Çizgisel örüntüler ve leke- doku örtüşmeleri, renksiz bir düzende adeta distopya’ya özgü değerler ve imgeler dizgesini sunuyor bize. Surlar ve duvarlarla kuşatılmış başka bir dünyada...”
(Mümtaz Sağlam, "Çok Katmanlı İnce Bir Doku ya da Kötücül Bir Dünyadan İzlenimler")