Atlas Sanat Galerisi sezon etkinliklerini, Süreyya Atalay'ın "Sözcükler" isimli sergisiyle sürdürüyor. Atalay, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli mimari proje şirketlerinde çalıştı, mimarlık eğitimi ve yayın ortamlarında görev aldı. Halen A Tasarım Mimarlık Şirketinde mimari proje, araştırma ve yayın konularında çalışmalarına devam etmektedir. Süreyya Atalay'ın plastik sanatlara ilgisi ve eylemi mimarlık eğitimi öncesine dayanır. Sanat çalışmalarını mimarlık mesleği ile birlikte sürdüren Atalay, bu sergisinde insanı temel alan duygular üzerine yoğunlaşmıştır. Sergide kullanılan sözcükler sade bir ortamda yaşamın ve varoluşun temsili olarak gündelik yaşantımızın içinden özenle seçilmiştir. Bu görüntüler altında gerçeği yakalayabilecek bir hayal gücüne doğru bizleri sürükler. Sözcüklerdeki anlam derinliği ve gerçeklerle yüzleşme entelektüel bir süzgeçten geçirmeyi de devreye alır. Sözlü ve yazılı anlatım araçları olan sözcükler, cümlenin anlamsal işleyişine katılan dil öğeleridir. Toplumların dil ve alfabelerine(Çince, İngilizce, Türkçe, Arapça, Rusça… gibi ) göre vücut bulurlar. Sözcük tek başına olsa bile kuramsal yazılı birime gönderme yapar. Kavram ve tanımına katılan anlamsal özellikler onları bazen eş anlamlılığa, karşıt anlamlılığa götürebilmektedir. Burada anlamsal kesinliği saptamak güçtür, çünkü sözcük, birimindeki hiçbir biçimsel ölçüte dayanmaz; bağlam aracılığıyla üretilir ve bağlam aracılığıyla yeni anlamlara bürünürler. 1960'lı yılların sonunda Joseph Kosuth'un önderliğinde ortaya çıkan "sözcük sanatına" daha da minimal eklemelerle yol almaya devam eden Atalay, seçtiği sözcüklerle insanları eğitmek yerine onların kafalarını karıştırıp tartışmaya davet etmektedir. Soyut sanatın akıl karıştıran yönelimi, sözcükler üzerinden kavram, kurgu ve yorumlarıyla devam ettirilmektedir. "Sözcükler" resim ve heykelin sınırlarının ötesine taşıp yeni mecralara doğru zihinsel yolculuklara çıkmamızı sağlar. İfade biçimleri varlık ve yokluk arasında nettir, göstergeler olarak bizim uyarılmamızı sağlarlar. Seçilen sözcük dizilerinde çağrışımlar, klang çağrışımlar, tekrarlar, teğet konuşmalar, insanı var eden özellikler ve sessiz harflerin seslerini, 18 Ocak-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Atlas Sanat Galerisi'nde izleyebilirsiniz.