1993 yılında mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde 1996'da Yüksek Lisans, 2001'de Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. 1993, 1998 ve 2005 yıllarında Devlet Resim Heykel Yarışması Ödüllerini, 1994 İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü'nü, 1995 Sanat Kurumu Teşvik Ödülü'nü, 2003 İspanya L'Escala Bahar Bursu'nu, 2007 Popüler Bilim Dergisi Sanat Ödülü'nü kazanmıştır. Ankara ve İspanya'da gerçekleştirdiği beş kişisel serginin yanısıra Türkiye, ABD, Almanya, Gürcistan ve Danimarka'da karma sergiler ve sempozyumlara katılmıştır. 2001'den bu yana Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü'nde Sanat Stüdyosu, Heykel ve Güzel Sanatlar Seminer derslerini vermektedir. Ercan Sağlam'ın "İstifler" başlığı altında sergilenen son dönem çalışmaları çok parçalı, renkli ahşap heykellerden ve onlara eşlik eden bir grup renkli baskıresimden oluşuyor. Sanatçının, 'Kafesler' ve 'Fragmanlar' adı altında sergilediği çalışmalarında olduğu gibi, "İstifler"de de yapı, espas, ritim gibi plastik dilin olanaklarını zenginleştirme çabasını sürdürdüğünü görüyoruz. Her biri kendi kaidesinde yükselen ve temelde geometrik birim-yapıların çoğalmasıyla, iç içe ve üst üste yığılmasıyla oluşan formlar, çoğu zaman belirsiz jestlerle boşluğa açılıyor. Denge arayışlarında yer yer burgulara, sarmallara, yer yer fraktallara, kaligrafiye yaklaşan "İstif" formlar; iç ve dışı, eksik ve fazlayı, kopuş ve sürekliliği birbirine dönüştürürken bu yolla, görsel beğenimiz ve birikimimiz içinde yeni patikalar açmayı deniyor.