1979 yılında Ankara'da doğdu. 2001'de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2010'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat dalında Yüksek Lisans Programını bitirdi. Sanatta Yeterlik Erasmus Programı kapsamında 2012 – 2013 eğitim döneminde Çek Cumhuriyeti'nde yer alan Jan Evangaliste Purknye Üniversitesinde çalışmalarını sürdürdü. İstanbul, Estonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Ankara dâhil olmak üzere pek çok kentte ulusal ve uluslararası proje ve sergide yer aldı. Yurt içinde iki kişisel sergi gerçekleştirdi. Gerçek Kötüler Sanat Kolektifi (2012) üyesi olan sanatçının eserleri çok sayıda kurum, kuruluş ve özel koleksiyonda yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlik Programına devam eden Aslı Işıksal, halen aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. "Kötülük Çiçekleri" başlıklı bu sergi; tuhaf, sert, absürt, hicivli ve sıra dışı bir yüzyılda yaşayan öznenin monoloğu üzerine kuruludur. Her duygunun, serzenişin, beğeninin ya da her öfkenin birbirine benzediği, kıtalar arası bir çekimin olduğu medya merkezli bir devirde var olan birey, yalıtılmış, melankolik ve sessiz bir habitat yaratma peşindedir. Düşmanın sinsice içe sızdığı, söylemin kuruduğu, ruhun kirlendiği ve uzak ihtimallerin yakınlaştığı bu zaman diliminde kişi, kendi benini keşfetmek için giriştiği yolculukta, her defasında yeniden filizlenmek için çaba harcayacaktır. Yaşamın tezatlıklarından yola çıkan sanatçı, geçmişin, şimdinin ve geleceğin zehirli tortusunda ve darmadağınık bir düzende, yeni bir nefes alanı oluşturmaya çalışan bireyin naif dünyasını deşifre etmektedir. Aslı Işıksal'ın resim, fotoğraf, video ve düzenlemelerden oluşan yeni serisi, kimi zaman fırtınadan sağ salim çıkan bir bulut, kimi zaman da boşlukta asılı duran beden imgesiyle bu esrik dünyanın kapılarını aralıyor.