1967 yılında doğdu. 1989'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2000'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'de İngiltere'de UWIC Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü'nde MA, 2003'de aynı bölümde MPhil derecelerini aldı. 2004'de doçent, 2011 yılında profesör ünvanı alan Atalay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Müze ve çeşitli koleksiyonlarda yapıtları bulunan Atalay'ın ikisi yurtdışında olmak üzere yirmi kişisel sergi açmıştır. Rusya, İngiltere, Fas, ABD, Almanya, Kore, Polonya, Bangladesh, Belçika ve ülkemizde karma sergilere katılmıştır. 'Yeni Görünüler' adlı sergisinde sanatçı, yıllardan beri araştırıp uyguladığı renk çalışmalarını, manzarayı temel alan figürasyon ve soyutlama arasındaki gerilim armonisine oturtmaktadır. Atalay, sınırlandırılmış doğal görüntüleri içselleştirilerek farklı mekan örgüleriyle ve seçilen renklerin istiflenmesiyle yeni auraların ortaya çıkmasını hedeflemektedir. Başka bir mekan ve mesafeden bize bakan yerler, katmanlaşan imgelerle içiçedir. Sanatçı, hayatın değişik anlarının ve varoluşumuzun anlam arayışlarını, lale, deniz, gemi, ay, ev, gökyüzü, salyangoz, kuş gibi simgesel motiflerle resim yüzeyine taşır. Resimler parlak, çarpıcı yeşil ve morlar, kırmızı ve sarılarla, gizil mavilerin dokunuşuyla bir mekandan diğerine yer değiştirirler. Bazen ışıklı bir güne bazen geceye bazen uçsuz bucaksız uzaya doğru yayılarak uzayıp giderler. Mekanlar arası tekrarlanan bu sarmalda varlığımız sorgulanır. Sınırlandırılmış yer betimlemeleri ve insan olgusu okyanustaki bir su damlasıdır adeta.