1967'de Bulanık'ta doğdu. 1989'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2000'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'te İngiltere'de, UWIC Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nden yüksek lisans, 2003'te aynı bölümden (MPhil) derecesiyle mezun oldu. 2004'te doçentlik unvanı alan Atalay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, Amerika, Almanya, Kore, Bulgaristan, Polonya ve ülkemizde çok sayıda karma sergilerde yer aldı. İkisi yurtdışında olmak üzere on dokuz kişisel sergi açtı. Sanat yazılarını topladığı "Sanat ve Bellek" ve "Resim ve Seramik Üzerine Diyaloglar" adlı iki kitabı yayınlanan sanatçının alanında ödülleri, müze ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Atalay, "İçsel Manzaralar" konulu yeni sergisinde defterlerinde biriken çalışmalardan yola çıkıyor. Farklı malzemelere aktardığı defter imgelerinde, malzemeler arası farklılıklar, birliktelikler sanatçının kişisel mitolojisini yansıtan açık yapıtlar olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı için doğa bir sığınak ve yaşam kaynağı olarak kendi manzarasını yaratmasına olanak sağlarken bundan önceki birikimlerin izdüşümleriyle yeni içsel manzaraların oluşumuna zemin hazırlıyor. Doğanın sadeliğini, dinginliğini, ev ile ilgili ikonik işaretleri sınırlı bir renk paletiyle sunan sanatçı, çok uzaktan bakılan yerleri duyumsatırken belleğinde biriken imgeler, geçen zamana, uzamlara, mevsimin izlerine ve şehirlerin düşünü kurduğumuz yollara gönderme yapıyor.