1960'da Bergama'da doğdu. 1982'de Dokuz Eylül Üniversitesinde (İzmir Buca Yüksek Öğretmen Okulu Resim İş Bölümü) lisansını, 2004'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı'nda yüksek lisansını ve 2010'da aynı Enstitü'de Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 1982-1997 yılları arasında Resmi ve Özel Liselerde Resim Öğretmenliği ve 1997-2001 MEB Talim Terbiye Kurulu Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü'nde Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Görsel İnceleme Komisyonu Üyeliği yapan Bilir, 2001 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Birimi'nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. İki kişisel sergi açan ve birçok karma sergiye katılan sanatçının ödülleri arasında 70. Devlet Resim Heykel Yarışması Başarı Ödülü, 2011 Erzurum Kış Olimpiyatları Ulusal Resim Yarışması Başarı Ödülü, 2011 Yunus Emre Resim Yarışması Başarı ödülü ve 2007 Türkiye Eczacılar Birliği 50. Yıl Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü bulunmaktadır. Ayşe Bilir "Anlık Tutanaklar" adlı bu sergisinde, kitle iletişim araçlarıyla giderek daha da karmaşıklaşan doğa-insan-teknoloji ilişkilerini ve küresel bağlamda iletişim ağları ile dört bir yanımızı sarmalayan yoğun bir görsel ve sözel kültür etkileşiminin iç dünyalarda neden olduğu derin iletişimsizliği sorun ediniyor. Sanatçı bu sorunu, birbirinden zaman ve anlam bakımından farklı olayları ve görüntüleri ileten gazete sayfalarından kesilmiş parçaları tuval yüzeyinde yeniden düzenleyerek parça-bütün estetiğine dayanan bir bütünsellik içerisindeki plastik yorumla sorgularken kaybedilmekte olan doğaya duyulan özlemi duyumsatmayı amaçlıyor.