1974'de Manavgat'da doğdu. 1997'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamladı. 2001'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Yüksek Lisans, 2006'da aynı bölümde Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 1999-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2006'dan bu yana Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında (Mısır, Almanya, Kore, Yunanistan) çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. Yedi kişisel sergi açtı. Üç ödül aldı. "Tecrit" adını verdiği tuval üzerine yağlıboya resim sergisinde yaşadığı kent imgesi üzerine yoğunlaşan sanatçı, kentin gerçekliğini, büyük çoğunluğa görünen gösterişli mekânlardan çok, yine kamusal alana ait, ama dikkat çekmeyen, izbe, biraz da ürkütücü ayrıntılar taşıyan imgelerle yansıtıyor. Sanatçı bu mekânlarda, içinde olması gereken insanı gizleyerek, saklayarak ya da göstermeyerek kıstırılmış, sıkışmış ve umutsuz kent insanının durumlarını gözler önüne seriyor. Koyu, karanlık ve kentin farklı dinamizmini içeren enerjik renk alanları, sert kütle ve keskin çizgilerle bakışımızı sekteye uğratıyor. İnsanın kent ortamında yaşadığı psişik gel-git durumları, arada nefes alabileceğimiz durakları, koyu karanlık atmosferde görünen gökyüzüyle ya da beyaz boşluklarla aktarıyor. Gökyüzü ve beyaz, hem insanın ütopyasını, umudunu, düşlerini saklayacağı, paylaşacağı bir alan hem de resmin kendi sorunsalının nefesi olarak öne çıkıyor.