1967'de Bulanık'ta doğdu. 1989 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2000'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'de İngiltere'de, UWIC Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nden yüksek lisans, 2003 yılında aynı bölümden (MPhil) derecesiyle mezun oldu. 2004 yılında doçentlik unvanı alan Atalay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, Amerika, Almanya, Kore, Bulgaristan, Polonya ve ülkemizde çok sayıda karma sergilerde yer aldı. İkisi yurtdışında olmak üzere on sekiz kişisel sergi açtı. Sanat yazılarını topladığı "Sanat ve Bellek", "Resim ve Seramik Üzerine Diyaloglar" adlı iki kitabı yayınlanan sanatçının alanında ödülleri, müze ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Atalay, "Yeryüzü" adlı bu sergisinde üzerinde yaşadığımız topraklara, denizlere, sessiz doğa kesitlerine yer veriyor. Yeni bir yeryüzü perspektifini, geçiş imgeleriyle uzak-yakın görünümler içinde ele alıyor. Bu geçişler, belli bir zaman aralığında ortaya çıkabilen yaşamı simgeleyen ev, ağaç, çiçek, gemi imgeleriyle mekânları birbirine bağlıyor. Yeryüzü dış haliyle değil, öncekilere ait çalışma izleriyle resmin kendisinin belirlediği yerleri imliyor. Görünen manzaraya karşı kendi manzarasını yaratan doğanın dinginliğini, sakinliğini hissettiren sanatçı, yeryüzünün zaman dışı kutsallığını, geniş boşluklar içinde korunaklı, renkli, küçük mekânlarda simgeleştirirken güneşin parlaklığında, gecenin karanlığında manzaranın gizilgücünü açığa çıkarıyor.