1967 yılında Bulanık'ta doğdu. 1989 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2000'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'de İngiltere'deki UWIC Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nden yüksek lisans, 2003 yılında aynı bölümden MPhil derecesiyle mezun oldu. 2004 yılında plastik sanatlar alanında doçent unvanı aldı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kore ve ülkemizde çok sayıda karma sergilerde yer aldı. İkisi yurtdışında olmak üzere on dört kişisel sergi açtı. Müze ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçı, "Yer ve Anlam" adını verdiği yeni çalışma serisinde kendine ait yaşam alanını belirleme tutkusunu içselleştiren imgelere uzanıyor. Dramatik – kurak manzaralar ortasında küçük mimari mekanlarda içsel bir yolculuğun izlerini renklerle simgeleştiriyor. Sessiz doğa kesitlerinde duyguların somutlaştığı anı masallaştırıyor.