1949 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Birimi'nde okutman olarak çalışmaya başladı. 1987'de Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 1992 yılında "Doğa İzlenimlerinden Plastik Dile" isimli tez çalışması ile sanatta yeterlik derecesini aldı. Çok sayıda karma sergiye katılan, on yedi kişisel sergi açan sanatçının yapıtları yurtiçi ve yurtdışında özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır. Birleşmiş Ressam ve Heykeltıraşlar Derneği, Akademi Mezunları Derneği, Sanat Eğitimcileri Derneği ve Plastik Sanatlar Derneği Üyesi olan sanatçı halen Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Profesör olarak Seramik Bölüm Başkanlığını sürdürmektedir. Sanatçının bu sergisi için yeni oluşturduğu çalışmaları Anadolu manzaralarının bir uzantısıdır. Kentsel yaşam baskısının sıkıştırdığı bireyin doğada özgürlüğünü bulması ve sosyalleşme telaşının doğada dinginliğe dönüşmesi resminin içeriğini oluşturur. Mor çakır dikenleri, balık ağları, faytonlar, siyam kedileri, ağaçlar onun resimlerinin konusunu bu içerik bağlamında yansıtırlar.