1974 yılında Manavgat'ta doğdu. 1997'de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. 2001'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans, 2006'da sanatta yeterlik derecelerini aldı. 1999-2006 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sanatçı, halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında (Mısır, Almanya, Kore) çok sayıda karma sergiye katıldı. Üç kişisel sergi açtı. Sanatçı 'Yığınak –Kent' adını verdiği bu sergisinde;Kent kültürüne bağlı olarak sürekli değişime uğrayan mekan ve bu mekanla etkileşimde olan bireyin yaşadığı kaos halinin, 'yığınak-kent' algısına dönüşümünü ele alır. Tüketim toplumunun bir uzantısı olarak beliren mekansal karmaşada, bazen kalabalık olarak insan yığınları figüratif olarak ortaya çıkar.Bazı durumlarda da figüre baskın gelen mekan görünümleri kendi karanlık ve çarpık görüntüleriyle figüratif ifadenin önüne geçer. Her iki durumda da kent mekanının karmaşıklığı ve insan doğasını zorlayan görünümleri, eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır.