1961 yılında Edirne'de doğdu. 1983 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Resim Bölümü'nden mezun oldu 1985-1998 yılları arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde restoratör olarak çalıştı. 1998'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde sanatta yeterlik eğitimini tamamlayarak Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde 2006 yılına kadar yardımcı doçent olarak çalıştı. Eserleri, Almanya, Rusya, Makedonya, Yunanistan'da karma sergilerde yer aldı. Ondört kişisel sergi açtı. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye katıldı. 30 adet yağlıboya resmin yer aldığı sergi, 7 Kasım 2006 tarihinde (saat 18 00'de) Ankara'da açılacak ve 2 Aralık tarihine kadar sürecektir. Sanatçının 'Beden ve Zaman ' adını verdiği sergisinde; değişik dönemlerinden seçilen eserleri Ankara'da ilk defa topluca izlenime sunulmaktadır. Sanatçı resimlerinde, yaşamın getirdiği etkileşim ve değişimleri soyut dışavurumcu bir anlayışla ele alır. Rastlantısallığı, sezgisel yaklaşımlarla sanatına dâhil ederken bilinçli bir denetim arar. Gövdeyi lekesel bir oluşum olarak anlatımdan arıtarak zaman içinde renk uyumlarıyla kenetlendirir. İmgesel, lirik leke formlarında serbestçe devinen izler bırakır. İçin ve dışın bütünselliğini, boyanın varlığıyla somutlaştırarak anıtsal bir etki yaratır.