1961'de Akçaabat'ta doğdu. 1982'de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayarak araştırma görevlisi oldu. 1992'de aynı bölümde sanatta yeterlik eğitimini tamamlayarak öğretim görevlisi, 1997 yılında da yardımcı doçent oldu. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde çalışmaktadır. Eserleri Fransa, Bangladeş, Rusya, Fas, Amerika, Kore'de karma sergilerde yer aldı. 12 kişisel sergi açtı. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katıldı. Aktuğ "Diğer Taraf" isimli son dönem çalışma serisinde, geldiği yörenin, gezdiği ülkelerin sesiyle, rengiyle birleşim kurarak, gizemli bir doğa atmosferi yakalamak ister. Biçimlerin, renklerin, çizgilerin düz bir yüzey üzerinde bütününü oluştururken, mekana ritmik ve devingen bir özellik kazandırır. Birbirlerini izleyen renk tuşlarının sürülmesiyle, sonsuz bir hareketlilik etkisi duyumsatır. Duygu ve düşünüşü bir arada kullanarak kendiliğindenlik, süreklilik ve sağlamlılığı esas alır.