1963'te Mut'ta doğdu. 1987'de GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı'nda Yüksek Lisans (1989) ve Sanatta Yeterlik (1993) derecesi aldı. 1990-2003 arasında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü'nde Resim, Heykel ve Çağdaş Sanat dersleri verdi. 2003-2006 arasında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalıştı; 2004'te Profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalışmaktadır. 1982-2006 arasında on altısı yurt içinde ve biri Almanya olmak üzere on yedi kişisel sergi açtı. Ulusal ve uluslararası grup etkinliklerine katıldı. 1981-98 arasında yurt içindeki resim yarışmalarından on dört ödül kazandı. Modernizmden Postmodernizme Sanat (Ütopya Yayınevi, 2006); Sanatçıları Okumak ya da Hayali Söyleşiler (Ütopya Yayınevi, 2001); Heykel Sanatı (İmge Kitabevi, 1999, 2006) adlı kitapları yazdı. Sanatın Felsefesi, Felsefenin Sanatı (Ütopya Yayınevi, 2004) ve Kuşaklararası Söyleşiler (UPSD Ankara Şubesi Yayını, 2000) adlı kitapları yayına hazırladı. Mehmet Yılmaz'ın CİN.S.EL ŞEYLER adı altında topladığı resimleri, özel yaşamına ait imgelerden oluşmasına karşın, bize ait bir öykünün görsel notlarına dönüşüyorlar. Önceden planlanmış olanla, çalışma anında kendiliğinden gelişen imgeler, simgeler, foto-portreler yan yana, iç içe. Binbir düşüncenin cirit attığı beyin (kafatasının içine gizlenmiş 'cin.s.el organ'); birbiriyle yarışan spermler; bir varoluşa yataklık eden rahim; organlar arasında yaşam sıvısı taşıyan damarlar ve ne olduğu belirsiz şeyler, ilginç varlıklar haline geliyorlar. "Benim cinlerim" diyor, sanatçı resimlerine.