1961'de Hopa'da doğdu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1987'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1995'de Leicester, De Montfort University School of Design and Manufacture'da doktorasını (PhD) yaptı. 1997'de Doçent, 2003 yılında profesör oldu. H.Ü. GSF, Grafik Bölümü Başkanlığına atandı. 2004 yılında Goethe Enstitüsü bursu ile Münih'e gitti. Aynı yıl H.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü'ne atandı. Akyüz halen, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde kurucu dekan olarak görev yapmaktadır. Beşi yurtdışında, toplam onbir kişisel sergi açtı, karma sergilere katıldı. Sanatçının "Yakın Öyküler" adı altında sergilediği son dönem çalışmalarında; endüstrileşememiş toplumlarda üretim izlerinden artakalanlar, güncel teknoloji yardımıyla farklı bir gerçeklikte görselleştirilerek öykülendirilmeye çalışılıyor. Bilgisayar desteğiyle yorumlanan fotografik malzeme, yeni biçimsel değerlere dönüştüğünde; dün ile bugünü, bugün ile yarını sarmalayan duyusal ağı oluşturuyor. Bu, aynı zamanda görünenden fazlasını yakınlaştırarak açığa çıkaran bir kurgu oluyor.