1967'de Bulanık'ta doğdu. 1989 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2000'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'de İngiltere'deki UWIC Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nden yüksek lisans, 2003 yılında aynı bölümden MPhil derecesiyle mezun oldu. 2004 yılında plastik sanatlar alanında doçent unvanı aldı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kore ve ülkemizde çok sayıda karma sergilerde yer aldı. İkisi yurtdışında olmak üzere on dört kişisel sergi açtı. Müze ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, "Renk Evleri" adını verdiği yeni seri çalışmalarında yalınlaştırılmış biçim arayışlarıyla içsel bir yolculuğa çıkmaktadır. Akıp giden deniz, gökyüzü, dağ siluetleri, birbiri içine giren evler ve çatılarla örtüşen organik, geometrik ilişkilerle yıldız, gemi, çiçek ve günlük kullanım nesnelerini simgesel olarak kullanarak düşsel, masalsı bir atmosfer yaratmaya çalışmaktadır.