1980'de İzmir'de doğdu. 2003'te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü bitirdi. 2006'da Hacettepe Üniversitesi Heykel Anasanat Dalından Yüksek Lisans derecesi aldı. Aynı bölümde Sanatta Yeterlik eğitimine başladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2003'te 'Yeni Öneriler Yeni Önermeler 10' sergisine katıldı. Aynı yıl İtalya'da 1. Avrupa Öğrencileri Bienali Resim Ödülünü aldı. 2005'te 'Gerçek Olmayan Gerçekler', 'Off Space', 'Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge'; 2006'da Heykel Bölümü Sergisi, Art-İst 2006 ve 2007'de "Yeniden İzlenim Yeniden Biçim" gibi çeşitli sergilere katıldı. Bilinen, eskimiş, yaşamında yer etmiş nesneler ya da mekanları çalışmalarında öne çıkaran sanatçı, bu nesnelerle imgesel düzlemde yeni bir mekan ve insan imgesi yaratmıştır. Heykelin kendi değerlerini de önemseyerek mekana plastik bir etki kazandırmış, bir anlamda mekanı heykelsileştirmiştir.