1966 yılında Antakya'da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. 1987-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı.ABD, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda ve Tunus'da sanatsal inceleme ve araştırmalar yaptı, çalıştaylara katıldı. 1998 yılında doçent oldu. 2000-2005 yılları arasında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü'nde başkanlık yaptı. 2004 yılında profesör oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kurucu dekan olarak atandı. Sanatçı bugüne kadar ondört kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. TRT'de danışmanlık yaptı. UNESCO UPSD yönetim kurulu üyeliği yaptı. "Küreselleşme-çağdaş sanat ilişkileri ve kimlik" konularıyla ilgilenmektedir. Sanatçı son dönem çalışmalarında Postmodernizm'in "simülasyon" kavramı bağlamında çözümler aramaktadır. Biçimler ve görüntüler "bir şeylere" işaret ederken, kendi iç hesaplaşmalarıyla düşünsel boyutta anlam kazanırlar. Durumlar, benzerlikler, kimlikler ve işaretler kendilerini sergilerken, deşifre edilmezler. Kendinin farkında olmak ama olurken...-mış gibi olmamak. Simülasyonun farkında olmak.