1966 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1987'de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. 1994-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1999-2001 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002-2005 yılları arasında Anadolu Sanat Dergisi'nin yayın kurulu üyeliğini ve "Plastik Sanatlarda Eleştiri Sorunu" sayısının editörlüğünü yaptı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Japonya, Mısır, Yunanistan, İtalya, Belçika ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde baskıresim alanında düzenlenen uluslararası sergi, bienal ve trienallere katılan sanatçının, üçü yurt dışında olmak üzere on bir kişisel sergisi ve yedi ödülü bulunmaktadır. Müze ve çeşitli koleksiyonlarda yapıtları bulunan sanatçı, yaşamdaki dengesiz güç ilişkilerinden beslenmekte, bunları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla yapıtlarına konu etmektedir. Özyaşamöyküsel verileri esas alan bu sergi, rengin göz boyayıcı cazibesinden korunarak, siyah-beyazın yalın, örtücü ve arılaştırıcı vurgusuna odaklanmaktadır. "Pencereler" isimli bu yerleştirme serisi, pencereyi paradoksal bir şekilde işlevsiz hale getiren bir gelenek ile günümüzün belirsizleşen, manipüle edilen ve gizli iktidarlar yaratan 'körleştirici kültürü' arasında bir köprü kurma üzerinedir.