1967'de Bulanık'da doğdu. 1989'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans eğitimi aldı. Aynı bölümde, sanatta yeterlik eğitimini sürdürürken İngiltere'de UWIC Sanat ve Tasarım Okulu'nda seramik alanında master eğitimine başladı. 1995'de master derecesi aldı. 2003 yılında aynı bölümden Mphil. derecesi alarak mezun oldu. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ndeki tez çalışmasını tamamlayarak sanatta yeterlik derecesi aldı. 2004 yılında doçent oldu. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde çalışmaktadır. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, ABD, Almanya ve Kore'de karma sergilerde yer aldı. Onüç kişisel sergi açtı, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye katıldı.Sanatçı, çalışmalarında ev, kent, çiçek, gemi ve günlük kullanım nesnelerini simgesel olarak kullanarak düşsel, masalsı bir evrene göndermeler yapmaktadır. Renksel bir yapı içinde sessiz doğa kesitlerini katmanlar halinde oluştururken, boyasal yapılandırmayı önemseyip, rengin sonsuz enerjisini öne çıkarmaktadır.