1977 yılında Burdur'da doğdu. 1999'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2004'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalından Yüksek Lisans derecesi aldı. 2010 yılında aynı Enstitü'de Sanatta Yeterlik programını tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2007 yılında ilk kişisel sergisini Atlas Sanat Galerisi'nde "İnsan Halleri" adı altında açtı. Başta Devlet Resim Heykel Sergileri olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında karma sergilere katıldı. 19. Tüyap Sanat Fuarı, Summart Painters Campus III Chisinau-Moldova, 3. Uluslararası Resim Sempozyumu Patras-Yunanistan, Gongju Uluslararası Sanat Festivali İncheon-Kore, Türkiye-Kore Dostluk Sergisi İncheon-Kore ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Sempozyumlarına katıldı. Kendisini çizgiyle özdeşleştiren sanatçı, 2008'de Uluslararası değişim programı kapsamında Çek Cumhuriyeti Jan Evangelista Purkyn Üniversitesi Resim Bölümü'nde bir dönem çalışma ve araştırmalarda bulundu. Bütün bu süreçte sanatçı çalışmalarında çizginin serüvenini, dinamizmini yer yer yazıya dönüşen halini ve sürprizlere açık yapısını sorun etmekte ve işlemektedir. Sanatçının bu sergisinde çizgi, her zaman tek başına da olsa espas yaratabilmektedir. Çizgi, kalemle, fırçayla, boyayla ve çizilebilen her şeyle yoluna devam etmektedir. Sanatsal arayışın en temel unsuru olan çizginin kullanımıyla oluşturulan resimler, diğer resimsel unsurların yardımıyla yapılandırılmakta ve lirik bir anlatım sunmaktadır.