Atlas Sanat Galerisi, Zekiye Sarıkartal'ın "Aşk: Rüyalar ve Masallar" başlıklı sergisini 02 Ekim-16 Kasım 2012 tarihleri arasında izlenime sunuyor. Zekiye Sarıkartal, 1958 yılında Ankara'da doğdu. 1980'de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü, 1993'te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nü bitirdi. 1995'de Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını, 2000'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 2008 yılında Doçent oldu. Bilkent ve Beykent Üniversite'lerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara'da ve Selanik'te gerçekleştirdiği kişisel sergilerin yanı sıra, Kocaeli Belediye Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Yalancının Resmi oyunu için sahne tasarımı yaptı. Performance Research'de sanatçı sayfası yayımlandı. Ankara ve İstanbul'da katıldığı karma sergilerden başka, Incheon, Selanik, Moskova, Münster, Bakü ve Şarjah'da çeşitli sergilere davetli olarak katıldı. Farklı kentlerde atölye çalışmaları ve temalı sergiler düzenledi. Sanatçı, kağıt üzerine çalıştığı yeni serisinde toplumsal-kültürel yaşamın kendisinde bıraktığı izler ve oluşturduğu imgelerden hareketle izleyiciyi kadınlık ve çocukluğa ilişkin imgeler dünyasına çekmektedir. Renkli kuru boyayla dantel gibi dokunan resim yüzeylerinde figürler ve çiçekler şefkatle, kırılganlık içinde bir masalın örgüleri olarak karşımızda durmaktadır. Sarıkartal, düşsel bir mekan kurgusu içinde varoluşun sonsuzluğunu ütopik bir mekandan ironik, olanaksız bir mekan kurgusuna dönüştürürken kaybolan ile hatırlanan arasında, boşlukta asılı kalan çiçeklerin narin dünyasında ürkütücü bir sessizliği hakim kılıyor. 'Ölmekte olanların', ölmüş olanlarla süregelen ilişkisini ve sonsuzluk fikrini görselleştiriyor.