Baskı resim, Uzakdoğu'da çok eski tarihlerden beri kullanılan bir yöntemdir. Mezopotamya Uygarlıklarından sonra Avrupa'ya da sıçramıştır. Rönesans'ın etkisi ve matbaanın bulunuşuyla ivme kazanmıştır. 20. yüzyılın başından itibaren de başta Amerika olmak üzere birçok ülkede kabul görerek sanatçılar tarafından bir anlatım yolu olarak ele alınmış, çağın gereksinimlerini karşılayan bir sanat olgusu olarak değer kazanmıştır. Günümüzde teknolojilerin olanakları doğrultusunda baskı resim üretimi kolaylaşıp insanları etkileme gücü daha da artmıştır. Atlas Sanat Galerisi, 'Atlas Sergileri I: (Baskı Resimler)' sergisiyle bu konuyu gündeme taşıdı. Bu serginin devamı niteliğinde olan 'Atlas Sergileri II: (Baskı Resimler)'le litografiden serigrafiye, gravürden, dijital baskıya, alanın farklı yapıtlarının ikinci bölümünü bir araya getiriyor. Galeri koleksiyonu ve özel koleksiyonlardan edinilen eserlerden oluşturulan bu seçkide baskı resmin vazgeçilmezliğini, kalıcılığını, ulaşılabilirliğini, teknolojiyle olan bağını sergiliyor. Görsel: Mustafa Salim Aktuğ, 'Kozmik Bölünmeler', Ø 35cm, Gravür, 1990